Tagged: nafs

TENTANG PENA DAN DUNIA KEHENDAK 0

TENTANG PENA DAN DUNIA KEHENDAK

Apakah seorang yang tinggal di pedalaman, tidak mengenal baca tulis, tetapi hidupnya secara zahir kita lihat sudah bahagia (setiap hari tersenyum, ceria, makan-minum aman, dst); masih harus kita kenalkan dengan ilmu pengetahuan? Adakah guna...

MAZHAB JALAN TENGAH 0

MAZHAB JALAN TENGAH

Selalu ada sebuah desakan dari dalam diri manusia yang membuat manusia bergerak dan melakukan sesuatu. Apakah itu karna tuntutan biologisnya, atau kecintaan kebendaan, atau keinginan untuk diakui dan dianggap ‘ada’. Sebuah desakan dari dalam...