Tagged: jiwa

TENTANG PENA DAN DUNIA KEHENDAK 0

TENTANG PENA DAN DUNIA KEHENDAK

Apakah seorang yang tinggal di pedalaman, tidak mengenal baca tulis, tetapi hidupnya secara zahir kita lihat sudah bahagia (setiap hari tersenyum, ceria, makan-minum aman, dst); masih harus kita kenalkan dengan ilmu pengetahuan? Adakah guna...

MENGHIDUPKAN YANG SEJATI 0

MENGHIDUPKAN YANG SEJATI

Pada lapisan terluar, sifat-sifat yang nampak pada manusia adalah apa yang kita kenal dengan istilah personaliti-nya. Kepribadian. Kepribadian adalah lapisan terluar dari sifat yang terbaca pada manusia. Tetapi kepribadian sendiri belum lagi yang “sejati.”...

DIRI SEJATI YANG TAK MISTIS LAGI 1

DIRI SEJATI YANG TAK MISTIS LAGI

Yang manakah yang menyimpan ilmu pada manusia? Ruhaninya-kah atau Biologisnya-kah? Approach dalam keilmuan islam jelas sekali menyatakan bahwa yang menyimpan ilmu pada diri manusia itu adalah anasir yang bersifat ruhaninya, bukan tubuh biologisnya. Secara...