Monthly Archive: March 2016

DATANG DENGAN NOL 0

DATANG DENGAN NOL

Seumpama seseorang mengetuk pintu rumah tetangganya untuk meminjam uang.  Tetangganya ini adalah orang yang begitu kaya. Sedang dia sendiri adalah orang yang secara strata adalah jauh sekali dibawah tetangganya itu. Secara sosial kemasyarakatan juga...

IBARAT SUATU PESANGGRAHAN 0

IBARAT SUATU PESANGGRAHAN

Rumi mengatakan manusia ibarat suatu pesanggrahan, dan Imam Ghazali mengatakan bahwa hati manusia ibarat sumur yang dialiri terus menerus oleh sungai-sungai kecil, apa maksudnya? Maksud mereka baru saya mengerti belakangan ini. Bahwa sudah begitu...

TENTANG PENA DAN DUNIA KEHENDAK 0

TENTANG PENA DAN DUNIA KEHENDAK

Apakah seorang yang tinggal di pedalaman, tidak mengenal baca tulis, tetapi hidupnya secara zahir kita lihat sudah bahagia (setiap hari tersenyum, ceria, makan-minum aman, dst); masih harus kita kenalkan dengan ilmu pengetahuan? Adakah guna...

BERPUAS PADA APA YANG TERPANDANG 1

BERPUAS PADA APA YANG TERPANDANG

Jadi waktu itu saya sedang makan siang di warung pinggir jalan dekat kantor, dan seorang bapak-bapak tua ada di  sebelah saya bernyanyi tembang-tembang lawas dalam bahasa Inggris yang fasih. Waktu itu saya memperhatikan dengan...

MENGAJI KITAB TELES (3) 0

MENGAJI KITAB TELES (3)

Apakah yang dilihat dan diketahui oleh seekor semut yang berjalan melintasi lembaran kertas pada sebuah buku? Boleh jadi, semut tersebut hanya akan mengetahui bahwa goresan-goresan tinta pada kata-kata yang ada di buku tersebut adalah...