Daily Archive: February 12, 2016

MENGAJI KITAB TELES (2) 0

MENGAJI KITAB TELES (2)

Sebagaimana malaikat menguasai pelbagai kekuatan alam, jiwa manusiapun berkuasa mengatur semua anggota badan.[1] Begitu Imam Ghazali memberikan analogi dalam upaya beliau memberi penjelasan kepada kita mengenai substansi ruhani manusia dan kaitannya dengan gerak pada...