Monthly Archive: July 2015

SELENDANG AL MUTAKABBIR 0

SELENDANG AL MUTAKABBIR

Betapa kecil manusia. Tetapi untuk mengenalkan tentang diriNya, Dia “menzahirkan” pagelaran yang sangat megah. Jagad raya. Tata surya seluas itu. Galaksi semegah itu. Gugusan bintang beribu tahun cahaya dari tempat kita itu. Ribuan ketakjuban...