Daily Archive: July 14, 2015

MENGHAPUS PRESTASI 0

MENGHAPUS PRESTASI

Konon, setelah khalifah Umar Bin Khattab meninggal dunia, seorang sahabat bermimpi bertemu dengan khalifah Umar. Kemudian, sahabat itu bertanya kepada khalifah umar bagaimana keadaan Beliau di alam kubur. Khalifah menjawab, Beliau diselamatkan dan dimudahkan...